3D tisk v oblasti nosičů katalyzátorů a návrhu reaktorů

S rozvojem aditivních výrobních technologií (3D tisku) se periodické otevřené struktury (POCS) jeví  jako vhodná alternativa k náhodně sypaným vrstvám částic, které představují nejpoužívanější náplně katalytických zkrápěných reaktorů. Optimalizací geometrie POCS struktury mají vysoký potenciál pro zlepšení transportních charakteristik, jako je tlaková ztráta, parametry přenosu hmoty a tepla. Navrhujeme proto parametrické sady POCS struktur, tiskneme na 3D tiskárně a experimentálně zkoumáme jejich chování z hlediska charakteristik dvoufázového proudění. Výsledky porovnáváme s výsledky výpočetní mechaniky tekutin (CFD), aby bylo možné pochopit a popsat vliv geometrie a topologie na výsledný charakter dvoufázového proudění.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.