Fyzikálně-chemické procesy pro ochranu životního prostředí

  • katalyzátory pro úplnou oxidaci těkavých organických látek
  • pokročilé fyzikálně-chemické metody pro odstraňování polutantů z vod
  • sorbenty s hierarchizovanou strukturou pro odstraňování kontaminantů
  • fotokatalyzátory pro odstraňování polutantů z vod

Aktivita katalyzátorů připravených magnetronovým naprašováním a elektrochemickou depozicí v oxidaci etanolu

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.