Na všechna Oddělení

Laboratoř analytické chemie

Servisní skupina Laboratoř analytické chemie poskytuje v první řadě podporu vědeckým skupinám našeho ústavu při řešení výzkumných projektů. Naše laboratoře jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou pro analýzu anorganických i organických sloučenin. Zabýváme se zejména strukturní charakterizací, identifikací a kvantifikací organických sloučenin a jejich směsí jak syntetického tak přírodního původu. Pro každý požadavek jsme schopni navrhnout a vyvinout vhodnou analytickou metodu. Pro účely analýzy organických látek využíváme zejména technik kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí (HPLC-HRMS) nebo UV/VIS detekcí (HPLC-DAD), dále techniku plynové chromatografie GC-FID nebo GC-MS a NMR spektroskopii.  Specializujeme se také na stanovení kovových prvků, včetně těžkých kovů a kovů vzácných zemin, v různých typech matric (MP-AES, ICP-OES), v roztoku nebo pevných vzorcích po mineralizaci. Kromě těchto hlavních činností jsme schopni zajistit i analýzy pomocí klasických titračních metod.

 

Přístrojové vybavení

  • LC systémy (kapalinová chromatografie)
  • NMR spektroskopie
  • GC systémy (plynová chromatografie)
  • Elementární analýza
  • Další vybavení

 

LC systémy (kapalinová chromatografie)

HPLC-HRMS/MS – Kapalinový chromatograf Dionex Ultimate 3000 (ThermoScientific) ve spojení s vysokorozlišujícím hmotnostním spektrometrem micrOTOF-Q III (Bruker Daltonik). Ionizace elektrosprejem (ESI) nebo chemickou ionizaci za atmosférického tlaku (APCI) s možností měření
přímou sondou.

HPLC-DAD/ELSD – Systém kapalinové chromatografie Dionex Ultimate 3000 ve spojení s detektorem diodového pole (DAD) (ThermoScientific) nebo detektorem rozptylu světla (ELSD) (Polymer Laboratories).

HPLC-UV/VIS – izokratický systém preparativní kapalinové chromatografie Streamline™ s UV/VIS detektorem (WATREX).

NMR spektroskopie

NMR spektrometr Bruker Avance III HD 400 MHz (Bruker) s 5 mm sondou s vnitřní cívkou pro měření heterojader (od 15N po 31P + 19F).

Odpovědná a kontaktní osoba: Ing. Lucie Červenková Šťastná, Ph.D. Stastna@icpf.cas.cz

NMR spektrometr Varian Unity Inova 500 MHz (Varian) s 5 mm sondou s vnitřní cívkou pro 1H.

Odpovědná a kontaktní osoba: Ing. Štěpán Horník, Ph.D. hornik@icpf.cas.cz

GC systémy (plynová chromatografie)

GC-MS/FID – Systém plynové chromatografie Trace 1310 ve spojení s hmotnostním spektrometrem ISQ 7000 (jednoduchý kvadrupólový analyzátor) nebo plamenově ionizačním detektorem (ThermoScientific).

GC-FID Systém plynové chromatografie Scion 456 ve spojení s plamenově ionizačním detektorem (Bruker)

Elementární analýza

MP-AES Agilent 4200, Atomový emisní spektrometr s mikrovlnným plazmatem (Agilent)

ICP-OES Avio 500, Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (PerkinElmer) Odpovědná a kontaktní osoba: Ing. Ondřej Táborský taborsky@icpf.cas.cz

Další vybavení

UV-VIS spektrofotometr Evolution 220 (ThermoScientific)

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.