Na všechny aktuality

OHŇOSTROJE: toxická show s neúnosnými zdravotními riziky

Expertní stanovisko AV ČR (tzv. AVex), které jako spoluautor vypracoval doc. Dr. Ing. Petr Klusoň, DrSc., se věnuje popisu rizik plynoucích z používání zábavní pyrotechniky. Text vychází z kritického zpracování téměř 2000 původních prací publikovaných v mezinárodních recenzovaných časopisech s impaktním faktorem, jež se zabývaly tématem toxicity ohňostrojového smogu. Z dosavadního robustního vědeckého poznání vyplývá, že zejména amatérské ohňostroje nelze bez závažných zdravotních, environmentálních a dalších rizik provozovat.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.