Na všechny události

Příprava rutheniových komplexů s helikálními bipyridylovými ligandy a jejich využití jako molekulární přepínače

9. června 2021 13 h
Ing. Martin Kos, Ph.D.
platform Zoom

https://cesnet.zoom.us/j/98141932038

Tato práce se zabývá přípravou helikálních bipyridylových ligandů oxidativní fotocyklizací iminů a jejich využití k přípravě rutheniových komplexů. Heliceny nesoucí jednu nebo dvě 2,2′-bipyridinové skupiny byly připraveny fotocyklizací 2-pyridyliminů za použití Ti(OiPr)4, TEMPO a křemenného filtru. Tyto ligandy byly použity pro přípravu opticky čistých mono a bis-rutheniových komplexů. Koordinace k atomu ruthenia vedla ke vzniku kondenzovaným dvojšroubovitých systémů s ruthena[n]heliceny (n = 4, 5), jejichž helicita je v pevné fázi řízena (D/L)- konfigurací koordinačního okolí kovu. Spektroelektrochemické UV-vis a ECD studie připravených komplexů odhalily jejich pozoruhodné oxidačně-redukčně modulovatelné chiroptické vlastnosti. Díky silným reverzibilním změnám ve spektrech ECD při oxidaci bis-rutheniového komplexu byl tento systém studován jako molekulární přepínač.

 

Přednáška v rámci projektu ÚCHP Mobilita II (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016920)

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.