Přístrojové vybavení – Výzkumná skupina mikroreaktorů

Název přístroje / Výrobce (země)   Popis experimentu nebo analýzy Rok Obsluha
Mikro-reaktory a reaktorové aparatury
Mikro-fluidní reaktorový systém Labtrix Start / Chemtrix (Nizozemsko)    Mikroreaktory pro organickou syntézu (1-20 µm, 20 bar, -50-200 °C) 2012 Stavárek
Průtočný membránový mikro-separátor SEP-10 / Zaiput Flow Technologies (USA)   Dělení směsi kapalina-kapalina a plyn-kapalina (průtok 10 ml/min) 2018 Stavárek
Modulární mikroreaktorový systém (MMRS) / Ehrfeld Mikrotechnik (Německo)   Mikroreaktorový systém s měřícími a regulačními prvky, řídící software LabVision 2010 Stavárek
Meandrový průtočný mili-reaktor (4 mm) / Ehrfeld Mikrotechnik (Německo)   Studium heterogenních reakcí v kapalné fázi (75 ml, 20 bar, 200 °C) 2010 Stavárek
Průtočný foto-mikro-reaktor s úzkou štěrbinou (50-250 μm) / Ehrfeld Mikrotechnik (Německo)   Studium fotokatalytických reakcí a testování tenkých filmů (10 bar) 2010 Stavárek
Vysokoteplotní průtočný kazetový mikro-reaktor / ÚCHP, Ehrfeld Mikrotechnik (Německo)   Studium kinetiky heterogenně katalyzovaných reakcí v plynné fázi (1 ml, 100 bar, 600 °C) 2010 Stavárek
Meandrový průtočný mili-reaktor (6 mm) / ÚCHP   Studium kinetiky heterogenně katalyzovaných reakcí v plynné fázi, (6 x 3200 mm,  2 bar, 400 °C) 2016 Stavárek
Falling film reaktor s kapalným filmem anulární geometrie / ÚCHP   Studium reakcí plyn-kapalina, studium abs. procesů na kapalném filmu o známé geometrii (průměr 25 mm, délka 2 m, -20-150 °C) 2014 Stavárek
Vsádkový tlakový autokláv Paar s košem na katalyzátor / Parr Instruments (USA)   Zařízení pro práci za zvýšeného tlaku a teploty (450 ml, 200 bar, 500 °C), měření kinetiky heterogenně katalyzovaných reakcí 2017 Stavárek
Zpracování vzorků
Mini Spin plus Centrifuga / Eppendorf SE (Německo)   Stolní miniodstředivka určená pro práci s mikrozkumavkami a PCR stripy, je kompatibilní s 2 rotory, max. rychlost 14500 rpm 2021 Stavárek
Ultrazvuková lázeň Elmasonic S40 H / Elma Schmidbauer (Německo)   Sonifikace, kapacita lázně 4,5 l 2021 Stavárek
Analýza vzorků
Chromatograf Agilent 7890A, FID, TCD / Agilent Technologies (USA)   On-line analýza plynných a off-line analýza kapalných vzorků 2005 Stavárek
Ramanův procesní spektrometr Nicolet iXR / Thermo Fisher Scientific (USA)   Spektrometr s konfokální optikou (785 nm) pro on-line měření 2018 Stavárek
Spektrometr Flame-T-UV-VIS-ES / Ocean Optics, Ocean Insight (USA)   Vláknový UV/vis emisní spektrometr (200-850 nm) s průtočnou celou pro on-line měření 2016 Stavárek
Procesní refraktometr K-patents PR-23 / Vaisala (Finsko)   On-line měření indexu lomu 2008 Stavárek
3D tiskárny
3D Tiskárna originál Prusa i3 MK3S + MMU2 / Prusa Research (ČR)   Fused Deposition Modeling (FDM) 3D tiskárna s nadstavbou pro tisk z více materiálů 2018 Stavárek Nyklíčková
3D SLA Tiskárna Form 2 / Formlabs (USA)   Stereolitografická 3D tiskárna pro tisk z PMMA pryskyřice a keramiky 2016 Stavárek Nyklíčková
Měřící a dávkovací zařízení
Kalibrátor MC5 / Beamex (Finsko)   Kalibrace tlakových snímačů 2007 Stavárek
Ultrzvukový průtokoměr Fluxus ADM 7805 / Flexim (Německo)   Neinvazivní měření průtoků kapalin v potrubí (0-200 m3/h, 0.01-25 m/s, průměr 10-400 mm) 2000 Stavárek
Coriolisový univerzální kapalinový průtokoměr Promass 80A DN1, DN2 / Endress+Hauser (Švýcarsko)   Měření průtoku kapalin (20 kg/h, 100 kg/h) 2010 Stavárek
Plynový průtokoměr F-111C-RGA-33-V, F-112AC-RGA-33-V a F-113AC-RGA-44-V / Bronkhorst (Nizozemsko)   Měření průtoku plynů (rozsah 10-500 l/h – kalibrace pro vodík; 60-3000 l/h; 700-35000 l/h – kalibrace pro vzduch) 2005 Stavárek
Kapalinový průtokoměr L30-RGD-33+C2I-A-33-K a L23V02-RGD-33-K / Bronkhorst (Nizozemsko)   Měření průtoku kapalin (rozsah 72–3600 g/h, 3,6–180 g/h, kalibrace MeOH) 2005 Stavárek
Kapalinový průtokoměr M12 a M13 Mini Cori Flow / Bronkhorst (Nizozemsko)   Přesné měření průtoku kapalin (5 g/h H2O, 20 g/h isobutene, 2 kg/h H2O) 2018, 2014, 2011 Stavárek
Pístové injekční čerpadlo Fusion 200, 4000 / Chemyx Inc. (USA)   Přesné dávkování kapalin (od 0,0001 µL/min do 84,7 mL/min či 0,0001 µL/min do 170,5 mL/min) 2020 Stavárek
Mikrozubová čerpadla / HNP (Německo)   Čerpání kapalin (16 kg/h, 40 bar; 100 kg/h, 80 bar)    
Ostatní
Kryostat cirkulační Huber Ministat 125, 230, 240 / Huber (Německo)   Chladící lázeň (-25-150 °C, -40-200 °C, -45-200 °C) 2015 Stavárek
KL2500 LCD / Schott (Německo)   Světelný zdroj se světlovody 2006 Stavárek
Hg-Xe lampa 500 W + vodní filtr / ÚCHP   Zdroj světla   Klusoň
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.