Přístrojové vybavení – Výzkumná skupina vícefázových reaktorů

Název přístroje / Výrobce

Popis experimentu nebo analýzy

Rok výroby

VS / Obsluha

Zobrazovací přístroje (kamery, objektivy atd.)

Rychloběžná kamera Photron FASTCAM Mini AX200 / Photron Inc. (USA)

Rychloběžné video až do 900 000 fps při redukovaném rozlišení, (6400fps@1024×1024, B&W)

2018

4 / Orvalho, Zedníková

Rychloběžná kamera Photron Fastcam SA1.1 / Photron Inc. (USA)

Rychloběžné video až do 675 000 fps při redukovaném rozlišení, (5400fps@1024×1024, B&W)

2008

4 / Orvalho, Zedníková

Rychloběžná kamera Redlake MotionPro X3 / Integrated Design Tools, Inc. (USA)

Rychloběžné video až do 64 000 fps při redukovaném rozlišení, (1040fps@1280×1024, color)

2007

4 / Orvalho, Zedníková

Kamera s vysokým rozlišením Pulnix TM-4200CL / JAI Pulnix, Inc. (USA)

Záznam videa s rozlišením 4Mpix, komunikace skrz CamLink & NI Framegrabber, pro PIV
(15fps@2048×2048, B&W)

2008

4 / Orvalho

Kamera s vysokým rozlišením HiSense Zyla USB sCMOS/ Dantec Dynamics

Záznamová kamera s technologií CMOS, s rozlišením 5.5MP (40 fps@2560 x 2160 px, B&W), široký dynamický rozsah, F-mount, komunikace skrz USB.

2023

4 / Orvalho

Objektivy na fotoaparát a na kamery

Makroobjektivy NIKON: 105 mm, 60 mm, 200 mm, normální objektivy 28 mm, 35 mm a 50 mm, zoomovací objektiv 18–70 mm, portrétní objektiv 105 mm
mezikroužky, reverzní kroužek, telekonvertor 1.4x, 2.0x

Objektiv Navitar: zoomovací makroobjektiv, zvětšení M = 0.58 až 7, pracovní vzdálenost cca 12 cm

2000-2020

4 / Orvalho

Měření rychlostního pole a rychlosti bublin

PIV systém (Laser, optika, řídící software / Dantec Dynamics

Měření rychlostí v jedné rovině (2 složky rychlosti) metodou PIV
Nd: YLF laser Quantronix Darwin Duo 527-80-M + optika na tvorbu sv. roviny / Quantronix (USA)

2008

4 / Zedníková

PIVsuite, computer program for PIV analysis

Software pro vyhodnocení rychlostního pole pomocí metody PIV (© Vejražka)

2010

4 / Zedníková

Drátkový anemometr Streamline / Dantec Dynamics (USA)

Měření rychlostí plynu i kapaliny v konkrétním bodě metodou CTA (Constant Temperature Anemometry)

1996

4 / Zedníková

Doppler Optická sonda / A2Photonics (France)

Optická sonda pro měření velikosti bublin, rychlosti a lokální zádrže plynu

2020

4 / Orvalho

Elektrodifúzní analyzátor 32-kanálový

Diagnostika přístěnného proudění (gradient rychlosti na stěně)

2000

4 / Tihon

Fyzikální vlastnosti tekutin

Kapilární viskozimetry Ubbelohde

Měření viskozity (0,2-15.103cSt), newtonské kapaliny

19xx

4 / Pěnkavová

Viskozimetr LVDV-II+ Pro Extra / Brookfield

Měření viskozity v rozsahu 10-3-103Pa.s newtonské i nenewtonské kapaliny (tokové křivky, teplotní závislost)

2011

4 / Pěnkavová

Viskozimetr DV2TRV / Brookfield

Měření viskozity v rozsahu 10-1– 4.104Pa.s newtonské i nenewtonské kapaliny (tokové křivky, teplotní závislost)

 

4 / Pěnkavová

Hustoměr Anton Paar DMA 58 / Anton Paar

Měření hustoty tekutin (kapaliny i plyny) v rozsahu 0 – 3000 kg/m3, velikost vzorku 0,7 ml, rozsah teplot od -10°C do +70 °C 

 

4 / Pěnkavová

Rheometr HBDV-III Ultra / Brookfield

Měření viskozity v rozsahu 0,8-32.105 Pa.s, newtonské i nenewtonské kapaliny (tokové křivky, statická mez toku, teplotní závislost)

2012

4 / Pěnkavová

Rheometr HAAKE RS600 / Thermo Scientific

Viskozita newtonských / nenewtonských kapalin (tokové křivky, oscilační testy, teplotní závislost). Moment 10-7 – 0,2 N.m, otáčky 10-8– 1,5.103rpm.

2004

4 / Pěnkavová

Rheometr HAAKE MARS III / Thermo Scientific

Viskozita newtonských / nenewtonských kapalin (tokové křivky, oscilační testy, mezifázová reometrie, teplotní závislost). Moment 10-8 – 0,2 N.m, otáčky 10-8– 1,5.103rpm.

2015

4 / Pěnkavová

NanoBrook OMNI / Brookhaven Instruments

Měření distribuce velikosti částic (0.3 nm – 10 µm) a zeta-potenciálu (-500 mV – 500 mV) na základě dynamického rozptylu světla (standardní červený laser 40 mW, 640 nm)

 

4 / Pěnkavová

Tenziometr K11/ Krüss GmbH (Německo)

Statické měření povrchového napětí (Du Noüy ring, Wilhelmy plate) + měření hustoty

2005

4 / Orvalho

Tenziometr BP100 (bublinkový) / Krüss GmbH (Německo)

Měření dynamického povrchového napětí

2008

4 / Orvalho

Tenziometr DSA30 / Krüss GmbH (Německo)

Měření dynamického povrchového napětí (pendant drop method), kontaktní úhel, mezifázová reologie (oscillating drop)

2016

4 / Orvalho

Práškový rheometr FT4 / FreemanTechnology

Měření vlastností sypkého materiálu – dynamické testy (energie toku – stabilita, rychlost toku, vliv provzdušnění, opotřebení částic), kompesní testy (stlačitelnost, propustnost plynu přes sypké lože) a smykové testy (pevnost ve smyku, mez kluzu, koheze částic, třecí síly)

2012

4 / Pěnkavová

Zařízení na stanovení setřesné hustoty TD1 / SOTAX

Zhutnění vibracemi – Carr’s index, Hausner ratio.

2018

4 / Pěnkavová

Konduktometr LF 330 / WTW (Německo)

Měření vodivosti roztoků 10-4 – 5.105 μS/cm

2001

4 / Orvalho

pH-metr – SEN TIX 41/ WTW (Německo)

Sonda na měření pH

2012

4 / Orvalho

Multimetr PC 80+ / Chromservis

Měření pH a vodivosti roztoků

 

4 / Pěnkavová

Měření koncentrace

O2 sondy včetně elektroniky

Měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalině. Vhodné pro dynamické aplikace (rychlá odezva sondy do 1 s). Pro absolutní koncentraci nutná kalibrace.

2000

4 / Zedníková

O2 opticka sonda včetně elektroniky / Chromservis

Měření koncentrace kyslíku rozpuštěného v kapalině.

2020

4 / Orvalho

Chromatograf TraceGC ultra / Thermo Fisher Scientific (USA)

Měření složení směsí CO2 a CH4

2004

4 / Petričkovič

Ostatní přístroje

Centrifuga Microspin 12 / Biosan (Lotyšsko)

Rozsah otáček [ot./min.]:  100 – 14500

2022

4 / Petričkovič

Teploměr, vlhkoměr / Comet (ČR)

Měření vlhkosti rozsah 0-100 %RV, rozlišení 0,1 %RV, přesnost ± 2,5 %RV v rozsahu 5-95 %RV při 23 °C

2011

4 / Petričkovič

Ultrazvuková lázeň / Elma (Německo)

Objem kapaliny: 5,7 l

2002

4 / Petričkovič

Tlaková čidla / BHV Senzory, BD sensors (ČR)

Různé rozsahy od 0…5 kPa, až po 0…10 bar

2000

4 / Zedníková

Vřetenová čerpadla / Netzsch Group

Čerpání kapalin, 5-30 l/min

1986

4 / Tihon

Zubové čerpadlo / HEIDOLPH

Čerpání kapalin, 0.4-1.2, 1-3.5 l/min

2004

4 / Tihon

Čerpadlo mikrozubové / MICROPUMP

Čerpání kapalin, 0.1-70 ml/min

2010

4 / Tihon

Elektromagnetické průtokoměry / PROMAG

Průtok kapalin,0.1-6.5, 1.5-33, 5-100 l/min

2005

4 / Tihon

UP400St Ultrazvukový homogenizér 400W / Hielscher

Homogenizace, dispergace, emulgace, sonikace 

2023

4 / Tihon

Sítovačka AS 200 + síta / Retsch GmbH

Sítování v rozsahu 40 µm – 6 mm (30 velikostí)

2005

4 / Pěnkavová

Analyzátor struktury CTX / Brookfield AMETEK

Kompresní a elongační testy – Youngův modul, kompresibilní modul

2020

4 / Pěnkavová

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.