Na všechny projekty

ACTRIS-CZ RI 3

Anotace:

Projekt ACTRIS-CZ RI 3 navazuje na projekty ACTRIS-CZ RI a ACTRIS-CZ RI 2. Projekt podporuje modernizaci a další rozšíření přístrojového vybavení velké výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, která je součástí Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR a je lokalizována na Národní atmosférické observatoři Košetice. Velká výzkumná infrastruktura ACTRIS-CZ je od roku 2023 součástí konsorcia Evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS ERIC.

Hlavním cílem projektu ACTRIS-CZ RI 3 je modernizovat a rozšířit přístrojové vybavení infrastruktury ACTRIS-CZ tak, aby došlo ke stabilizaci existujících a přidání nových služeb poskytovaných infrastrukturou při zachování jejich vysoké kvality. Tímto bude dosaženo dalšího rozšíření okruhu a navýšení počtu uživatelů výzkumné infrastruktury, a růstu kvality a kvantity vědeckých informací poskytovaných infrastrukturou. Projekt upevňuje pozice České republiky jak v rámci evropské výzkumné infrastruktury ACTRIS ERIC, tak v rámci širší mezinárodní komunity zabývající se kvalitou ovzduší především ve vztahu ke globálním změnám klimatu a dopadům na zdraví obyvatelstva.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.