Na všechny projekty

Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost

 • Trvání:
  1/2023 - 12/2028
 • Poskytovatel:
  Technologická agentura České republiky
 • Program:
  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence
 • Registrační číslo:
  TN02000044
 • Řešitel:
 • Spoluřešitelé:

  Česká zemědělská univerzita v Praze, REMA Systém, a.s., Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., PAPEK s.r.o., TERAMED, s.r.o., WEEE, a.s., TRISOL farm s.r.o., EcoFuel Laboratories s.r.o., RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., ORLEN UniCRE a.s., České vysoké učení technické v Praze, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Odkaz:

Anotace:

Cílem jsou nové produkty z obnovitelných zdrojů v návaznosti na strategii oběhového hospodářství využívající ekologicky šetrné technologie řešící jednotlivé prvky Zelené dohody pro Evropu týkající se aktuálních společenských a ekologických problémů. Efektivní využití odpadů pocházejících ze zemědělství, živočišné výroby či lesnictví i různých vyřazených staveb, elektrozařízení a plastů k získávání biostimulantů ze zeleného hydrolyzátu z živočišných odpadů, zemědělské rekultivace skládek směsným biouhlem s biostimulanty pro rychle rostoucí dřeviny, nové biopesticidy pro náhradu chemických pesticidů; katalyzátory pro syntézu petrochemických látek z etanolu na bázi lignocelulózových materiálů, ropné produkty z kompletní recyklace plastů, zelená energie opětovným využitím vyřazených solárních panelů atd.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.