Na všechny projekty

Expresní a portativní detekce zakázaných sloučenin s použitím inovativních technik: flexibilní a chirální SERS, selektivní povrchová extrakce, neuronové sítě

Anotace:

Navržený projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových struktur, principů a generací zařízení pro detekci zakázaných a nebezpečných látek v kontejnerech, včetně omamných a psychotropních látek (dále jen „zakázané látky“). Základní myšlenkou projektu je vytvoření vysoce účinných systémů, kombinujících efektivní odběr vzduchu z přepravních kontejnerů, pokročilé prvky pro extrakci a detekci stopových množství analytů ze vzduchu pomocí povrchově zesílené Ramanovy spektroskopie (tzv. SERS prvků) a inteligentních algoritmů umělé neuronové sítě, schopných efektivně analyzovat SERS data a eliminovat vliv interferujícího prostředí (přítomnosti dalších „povolených“ těkavých sloučenin ve vzduchu).

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.