Na všechny projekty

Fluidní technologie pro decentralizované energetické využití vysušených čistírenských kalů (FK4SČK)

 • Trvání:
  2/2023 - 12/2025
 • Poskytovatel:
  TA ČR
 • Program:
  THÉTA
 • Registrační číslo:
  TK05020001
 • Řešitel:
 • Spoluřešitelé:

  Ing. Matěj Obšil (UCHYTIL s.r.o.)
  prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. (České vysoké učení technické v Praze)
  Ing. Jaroslav Štěpánek (C-Energy Planá s.r.o.)

Anotace:

Cílem projektu je vyvinout malou spalovací fluidní technologii pro sušený čistírenský kal (ČK) pro decentralizovanou aplikaci, určenou pro energetické a materiálové využití sušeného ČK. Příkonový rozsah technologie bude cca 0,3-4 MW. Aktivity jsou zaměřeny na výzkum vlastní fluidní technologie pro toto palivo, zejména chování vlastní popeloviny jako inertního materiálu, design a testování klíčových komponent, zejm. distribuce paliva a oxidantu, řízení teploty fluidní vrstvy a dohořívacího prostoru, výzkum primárních opatření na straně redukce emisí znečišťujících látek a návrh praktických podmínek mono-spalování ČK s ohledem na navazující materiálové využití popelovin v tomto malém měřítku. Výstupem bude ověřená technologie, umožňující následné převedení výsledku projektu do praxe.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.