Na všechny projekty

Heterogenní katalyzátory pro stěžejní reakce ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje kapalných paliv

Anotace:

Jsou studovány heterogenní katalyzátory na základě nových technik přípravy s použitím prekurzorů monovrstvého typu Mo, W, V a Ti a nových nosičů. Tyto heterogenní katalyzátory jsou charakterizovány z hlediska texturních vlastností, XRD, SEM-EDX, FTIR, UV-Vis DRS, XPS a podobně. Synergie mezi fázemi Co(Ni) a Mo(W)S2 se vyhodnocuje hydrodesulfurizací 4,6-dimethyldibenzothiofenu, což je nejodolnější sirný kontaminant při hydrorafinaci frakcí na bázi ropy. Sleduje se selektivita na produkty krakování (dimethylcyklopentanům, methylcyklohexanu a toluenu). Paralelní deoxygenace kyseliny oktanové nebo fenolu poskytuje vhled do spolu-zpracovávaní (bio)obnovitelných surovin. Guerbetova reakce (bio)ethanolu a (bio)butanolu je studována na vysokopovrchovém katalyzátoru MgO. Celková oxidace ethanolu a toluenu je studována pro destrukci těkavých organických polutantů v plynné fázi. Jsou studovány vrstvené TiO2 pro fotokatalytickou degradaci modelových reziduálních biocidů ve vodě, jako je 5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenol.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.