Na všechny projekty

Inovativní využití hydrolyzátu z živočišných odpadů pro zvýšení kvality zemědělské půdy

 • Trvání:
  4/2023 - 12/2025
 • Poskytovatel:
  Technologická agentura České republiky
 • Program:
  Prostředí pro život 6
 • Registrační číslo:
  SS06020267
 • Řešitel:
 • Spoluřešitelé:

  Řešitel:

  Mgr. Veronika Jílková (Biologické centrum AV ČR)

  Spoluřešitelé:

  Ing. Olga Šolcová, CSc. DSc. (Ústav chemických procesů AV ČR)
  Ing. Gabriela Mühlbachová Ph.D (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.)
  Ing. Zdeněk Jandejsek, ml. RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.

 • Odkaz:

Anotace:

Cílem projektu je testování nového typu bioaditiva, hydrolyzátu z živočišných odpadů, za účelem ochrany fyzikálních, chemických a biologických vlastností zemědělské půdy a snižování emisí skleníkových plynů. Hlavním cílem je ověřit efektivitu a dlouhodobost efektu látkového skupenství a dávky hydrolyzátu při zlepšení kvality a zdraví půdy. Vedlejším cílem je ověřit efektivitu hydrolyzátu při stabilizaci rostlinné biomasy z posklizňových zbytků v půdě a tedy při snižování emisí skleníkových plynů z půdy. To vše bude testováno s ohledem na druhy půd a plodiny zajišťující jejich udržitelnost, maximální zádrž vody, dostatek živin a rozvoj žádoucích společenstev půdního mikrobiálního společenstva.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.