Na všechny projekty

Komplexní posouzení aplikace upravených čistírenských kalů v zemědělství s ohledem na mikropolutanty (KOMPOSKAL)

Anotace:

Cílem projektu je komplexně posoudit vhodnost aplikace upravených čistírenských kalů (kompostování, pyrolýza) na zemědělskou půdu s důrazem na tzv. mikropolutanty (léčiva, endokrinní disruptory, perfluorované látky, mikroplasty) a na “tradiční” polutanty (kovy, metaloidy, PAU, PCB) v závislosti na půdních charakteristikách. V rámci laboratorních (loužící a pH-statické experimenty) a terénních experimentů bude posouzeno loužení a příjem polutantů zemědělskými plodinami, jejich vliv na půdní mikrobiální aktivitu a vliv aplikace kalů na bilanci živin, obsah a kvalitu půdní organické hmoty a retenční schopnost půd.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.