Na všechny projekty

Mitigating Transport-related Air Pollution in Europe (MI-TRAP)

Anotace:

Projekt MI-TRAP je zaměřen na určení dopadů znečištění z dopravy na životní prostředí a zdraví. Celkově má projekt, realizovaný v konsorciu akademických a průmyslových partnerů, následující cíle: (i) příprava technologií pro monitorování dopravních zdrojů emisí a jejich vlivu na kvalitu ovzduší; (ii) provedení pilotních studií na několika evropských stanicích zatížených různými emisemi z dopravy (automobilové, lodní, letecké a kolejové); (iii) provázat reálně zjištěné znečištění a hluk z dopravy s údaji o zdraví; (iv) integrovat vyvinuté technologie a poznatky na účinná opatření.

Hlavním úkolem naší výzkumné skupiny bude charakteristika dopravních emisí na třech pražských stanicích z hlediska jejich chemických a fyzikálních vlastností.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.