Na všechny projekty

Modulární přístup k chirálním membránám pro rozšiřitelnou enantioseparaci racemických léčiv

Anotace:

Ačkoli enantiomery vykazují v achirálním prostředí identické chemické a fyzikální vlastnosti, jejich biochemické a farmakologické vlastnosti se mohou lišit, což vede k rozdílům v jejich terapeutickém efektu i vedlejších účincích. Příprava opticky čistých sloučenin, především léčiv, je proto výzvou. Jednu z možných účinných a škálovatelných cest k zajištění optické čistoty představuje chirální separace racemických směsí chirálními membránami. Chirální membrány mohou tvořit bariéru mezi roztokem racemické směsi a čistým rozpouštědlem a zajistit preferenční transport jednoho z enantiomerů cílové látky. Hlavním cílem tohoto projektu je návrh a syntéza nových chirálních membrán za použití unikátního modulárního přístupu podpořeného molekulárně dynamickým modelováním, který umožní efektivní optimalizaci chirálního rozpoznávání cílové membrány, což povede k vysoko-účinnému rozdělení enantiomerů zvolené racemické směsi.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.