Na všechny projekty

Nové přístupy pro cenově dostupná environmentálně šetrná maziva

 • Trvání:
  1/2021 - 12/2023
 • Poskytovatel:
  Technologická agentura České republiky
 • Program:
  Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA
 • Registrační číslo:
  TO01000250
 • Řešitel:
 • Spoluřešitelé:

  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta materiálově- technologická

 • Odkaz:

Anotace:

Použití environmentálně šetrných lubrikantů (EAL) pro mazání lodních šroubů přináší v odvětví lodní dopravy v porovnání s tradičními a znečišťujícími minerálními oleji nejistotu zejména kvůli jejich špatné hydrolytické stabilitě, silné závislosti viskozity na teplotě a tlaku a v některých případech i nenewtonskému chování. Hlavním cílem projektu je vyvinout spolehlivější a ekonomicky efektivnější EAL, které dokáží vyřešit tato hlavní omezení. K dosažení cíle byly zvoleny dva paralelní přístupy: Vývoj nové EAL založené na použití foukaných řepkových olejů (BRSO) se zlepšenými reologickými vlastnostmi a odolností proti hydrolýze. Aplikace vybraných mikroorganizmů produkujících potenciální lubrikační přísady a nalezení nové formulace lubrikantu na bázi mikrobiálních přípravků.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.