Na všechny projekty

Studium interakcí galektinů s glykany pomocí fluoroglykomimetik

Anotace:

Nekovalentní interakce galektinů s glykany zprostředkovávají nebo modulují mnohé (pato)biologické procesy včetně imunitní regulace, a nádorová a fibrotická onemocnění.

Monovalentní a multivalentní fluorované sacharidy se ukazují jako slibný nástroj při výzkumu

vazebných interakcí glykanů a při vývoji selektivních inhibitorů. V tomto grantovém projektu

jsme navrhli chemickou a/nebo chemoenzymatickou syntézu série fluorovaných analog

disacharidů laktózy, N-acetyllaktosaminu a N,N-diacetyllaktosaminu a tetrasacharidu LacNAc1‑3Lac a jejich využití při studiu vazebných interakcí s galektiny jak v monovalentním, tak i v

multivalentním (po navázání na dendrimery a proteiny) uspořádání. Stanovíme kinetické a

termodynamické charakteristiky interakcí s galektiny a pomocí NMR metod budeme studovat

molekulární podstatu vazebných jevů a konformaci oligosacharidů. Na základě nedávných

poznatků jak našeho, tak i zahraničních týmů, předpokládáme, že deoxyfluorace a multivalentní

prezentace budou modulovat selektivitu a afinitu a povedou k objevu selektivních a vysoce

afinitních inhibitorů.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.