Na všechny projekty

Syntéza vodíku z druhotné suroviny

 • Trvání:
  2/2023 - 12/2025
 • Poskytovatel:
  Technologická agentura České republiky
 • Program:
  THÉTA 5
 • Registrační číslo:
  TK05020059
 • Řešitel:
 • Spoluřešitelé:

  Řešitel:
  Ing. Jaroslav Kocík, Ph.D. (ORLEN UniCRE, a.s.)

  Spoluřešitelé:
  Ing. Karel Soukup, Ph.D.
  Ing. Martin Růžička (ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.)

Anotace:

Cílem projektu je vývoj vhodného typu katalyzátoru aktivního v přímém rozkladu sulfanu jako vedlejšího rafinérského produktu. Produktem přímého rozkladu je vodík s vysokým potenciálem využití v dopravě jako cenná energetická surovina a síra jako surovina pro přípravu chemických produktů (pneumatiky, kyselina sírová aj.). Vhodný katalyzátor umožní snížit energetickou náročnost procesu při zachování, či zvýšení jeho efektivity (výtěžky vodíku). V rámci projektu bude také posouzena aplikovatelnost znalostí procesu přímého rozkladu sulfanu ve stávajících rafinériích, což by umožnilo zpracovávat ropy s větší koncentrací síry vedoucí ke snížení závislosti České republiky na ruské ropě.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.