Na všechny projekty

Udržitelná energetika – Skladování energie

Anotace:

V našem ústavu bude zkoumána stabilita a reologické vlastnosti teplosměnných kapalin na bázi vody s přídavkem nanočástic. V Ústavu termomechaniky budou následně měřeny teplosměnné vlastnosti těchto kapalin a bude vyvíjena aparatura pro studium jejich tepelné vodivosti.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.