Na všechny projekty

Voda pro život – Technologie úpravy vody

Anotace:

Aktivita je zaměřena na vícefázové systémy různého typu (kapalina-plyn, kapalina-tuhá fáze, kapalina-plyn-tuhá fáze), které jsou součástí technologií využívaných jak při výrobě pitné vody, tak při čištění vody odpadních. Díky své velké složitosti jsou pojímány hlavně empiricky, kdy dlouhodobá osobní zkušenost experta je nezastupitelným nástrojem pro jejich zvládnutí a úspěšné řízení. Cílem výzkumu je rozklíčovat komplexní děje na jednodušší procesy a ty popsat, pokud možno exaktně a vědecky. Pozornost je zaměřena na dvě typické vícefázové operace: flotaci a aeraci, které jsou analyzovány na nově vyvíjené flotační koloně, sloužící ke studiu mechanismu interakce bublin a částic s ohledem na tvorbu stabilních flotovatelných vloček.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.