Na všechny projekty

Voda pro život – Nebezpečná voda

Anotace:

Projekt se zabývá popisem negativních vlivů vody na chování granulárních materiálů v přírodě i průmyslu. Přírodní procesy, jako jsou zemětřesení nebo sesuvy půdy, jsou způsobeny mechanickou nestabilitou granulární sutě. Během těchto procesů dochází k mnoha vzájemným interakcím mezi granulárními částicemi, do kterých se zapojuje také voda. Ta zásadně ovlivňuje chování sypkých hmot. Je známo, že zemětřesení a sesuvy půdy se častěji vyskytují v místech, kde je podloží nebo zlom nasycený vodou. V průmyslových zařízeních je rovněž přítomnost vody vnímaná negativně, protože způsobuje vznik přitažlivých sil mezi částicemi, což výrazně zhoršuje transportní vlastnosti sypkých hmot a zvyšuje energetickou náročnost průmyslových procesů. Cílem této aktivity je proto porozumět mechanismům, kterými přítomnost vody mění mechanické vlastnosti sypkých a drcených materiálů jak v přírodě, tak v průmyslových aplikacích.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.