Na všechny články

Recyklace plastů pomocí flotace

Jedním z důležitých směrů našeho ústavu jsou interakce bublin a částic v tekutině a vývoj efektivních aplikací pro průmysl. Oddělení vícefázových reaktorů pod vedením Marka Růžičky a Márie Zedníkové se mimo jiné aktuálně zabývá recyklací plastů pomocí flotace. Téma je stručně představeno v popularizačním článku Bubliny, kapky, částice a surfaktanty, který vyšel v časopise Vesmír 10/2021 a seznamuje čtenáře s principem flotace založeným na selektivní adsorpci vzduchových bublin na površích různých typů plastů (viz obr. níže).

Pro přiblížení složitosti vícefázových systémů jako celku, Marek Růžička podává čtenáři zamyšlení vědce nad běžnými denními činnostmi v článku Můj vícefázový den, který byl otištěn v časopise Vesmír 10/2021. Autor zde otevírá hydrodynamické otázky na běžných jevech kolem člověka, kontrastuje přírodní zákony s lidskou intuicí a rozesmívá díky přirovnávání dotaženého až k hranici absurdity.

Materiál vznikl v rámci projektu Strategie AV21 Akademie věd ČR, VP20 – Voda pro život.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.