Na všechny aktuality

Stipendium Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Naše postdoktorandka, Anna Vanluchene, obdržela prestižní dvouleté stipendium Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) na financování stáže na Universitě Gent na téma elektrochemické fluorace v mikrofluidních reaktorech.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.