Na všechna témata

Bezelektrodové výbojky při přípravě polyaromatů

Návrh je založen na propojení dvou vědeckých oborů: tradiční fotochemie a nedávno vzniklé mikrovlnné chemie, kdy je studován vliv UV/Vis a mikrovlnného záření na chemické a fyzikální vlastnosti molekul. Požadované záření je generováno zcela netypicky, a to přímo mikrovlnným polem, pomocí tzv. bezelektrodových výbojek (EDLs). Cílem projektu je základní výzkum při přípravě EDLs (rtuť, síra, další kov) a optimalizace vlivu mikrovlnného a UV/vis záření na fotocyklizace derivátů stilbenu, které mohou vést k polyaromátům.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v organické technologii či organické chemii,
  • experimentální zručnost a praktická znalost optimalizace reakcí,
  • schopnost týmové práce,
  • pracovní poměr na ÚCHP.

Lit.: Církva V.: Microwaves in Photochemistry and Photocatalysis. V knize: Microwaves in Organic Synthesis, 3rd Edition, Chap. 14., pp 563-605, Wiley-VCH, Weinheim 2012.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.