Na všechna témata

Environmentální dopady zpracování různých složek komunálních odpadů

Komunální odpady jsou velmi heterogenní odpady s ohledem na složení a produkci. V poslední době se pak objevují i nové typy komunálních odpadů, jako jsou například textilní odpady. Environmentální dopady zpracování těchto odpadů nejsou detailně známé, a to jak z pohledu jednotlivých metod zpracování, tak z pohledu uvolňování znečišťujících látek do životního prostředí v celém hodnotovém řetězci. Práce bude zaměřená právě analýzu toků těchto odpadů, ověření jednotlivých indikátorů hodnoticích postupy pro jejich zpracování, určení dopadů na životní prostředí a návrh metod pro zlepšení stávajícího stavu.

Požadavky na uchazeče

  • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru environmentální inženýrství, chemické inženýrství apod.
  • ochota dělat experimentální práci a učit se novým věcem;
  • schopnost týmové práce.
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.