Na všechna témata

Fosforové heterocykly: nové systémy pro organické radikálové průtokové baterie

Přechod na nízkouhlíkové hospodářství vyžaduje nejen obnovitelné zdroje energie, ale také větší kapacitu pro skladování energie v rámci stacionárních aplikací. Lithium-iontové baterie dosáhly v posledním desetiletí významného pokroku, ale jsou omezeny svou krátkodobou skladovací kapacitou a trpí úbytkem energie v průběhu několika cyklů, což snižuje jejich životnost. Kromě toho představují problém z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. Organické radikálové průtokové baterie (ORFB) jsou alternativou k systémům na bázi kovů, které místo tradičních kovových sloučenin využívají organické redoxně aktivní molekuly. Motivací projektu je vyvinout fosforové heterocykly využitelné v ORFB, které budou stabilní v širokém intervalu teplot, s vysokou energetickou hustotou a cyklickou použitelností. Ambicí je překonat limity současných elektrolytů na bázi chinonů a fenazinů a svými parametry být na úrovni komerčně využívaných ORFB na bázi vanadu.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru organické/anorganické chemie; organická technologie a příbuzné obory.
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.