Na všechna témata

Mikrovlnná fotochemie a příprava polyaromatických látek

Projekt spočívá v propojení dvou vědeckých oborů: tradiční fotochemie a nedávno vzniklé mikrovlnné chemie, kdy je studován vliv UV/Vis a mikrovlnného záření na chemické a fyzikální vlastnosti molekul. UV záření je generováno zcela netypicky, a to přímo mikrovlnným polem, pomocí tzv. bezelektrodových lampiček. Cílem projektu je základní výzkum vlivu mikrovlnného záření na průběh cis-trans fotoizomerace a fotocyklizace derivátů stilbenů a o-terfenylů, vedoucí k analogům fenanthrenu, trifenylenu, fenacenu, helicenu či k jejich N- a S-hetero derivátům, které mohou nalézt uplatnění v molekulární elektronice či při interkalaci DNA.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v organické chemii,
  • experimentální zručnost a praktická znalost organické syntézy,
  • schopnost týmové práce.

Lit.: Církva V.: Microwaves in Photochemistry and Photocatalysis. V knize: Microwaves in Organic Synthesis, 3rd Edition, Chap. 14., pp 563-605, Wiley-VCH, Weinheim 2012.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.