Na všechna témata

Molekulární složení organických aerosolů

Organické sloučeniny tvoří 20–90 % atmosférického aerosolu a velká část z nich je rozpustná ve vodě, protože v atmosféře prochází mnoha oxidačními reakcemi. Cílem této práce bude studovat koncentrace a velikostní ditribuce molekul stanovených pomocí kombinace metod iontové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, případně dalšími metodami, např. 1H-NMR.

Vzorky budou odebírány na různých stanicích v ČR pomocí odběrů velkoobjemovými vzorkovači a velkoobjemovými kaskádními impaktory. Velikostně rozlišené vzorky pak umožní blíže určit stáří a původ těchto sloučenin.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ (Ing., Mgr.) chemického, environmentálního nebo meteorologického směru;
  • systematický a kreativní přístup k práci;
  • samostatnost i schopnost týmové práce.

Školitel: Ing. Jaroslav Schwarz, CSc.

Školitelé specialisti: Ing. Petr. Vodička, P.hD., Ing. Štěpán Horník, Ph.D.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.