Na všechna témata

Separace enantiomerů pomocí membránových procesů

Cílem doktorské práce bude dělení racemických směsí membránovými separačními procesy. Racemické směsi obsahují stejné množství L a D enantiomerů. Jednotlivé enantiomery mají tytéž fyzikálně-chemické vlastnosti v achirální prostředí, a proto je velmi obtížné je vzájemně odseparovat. Nicméně v lidském organismu mají L a D enantiomery jiné účinky a D enantiomery mohou být zdraví škodlivé. Doktorská práce bude zaměřena na vývoj nových membrán a separačních technik pro selektivní separaci enantiomerů z racemických směsí s praktickými aplikacemi, především ve farmaceutickém, potravinářském nebo agrochemického průmyslu. U doktoranta bude vyžadováno zpracování podrobné rešerše zahraniční literatury v dané problematice (nutnost aktivní znalosti anglického jazyka), samostatné měření a zpracování výsledků a ve spolupráci se školitelem i napsání publikací do zahraničních periodik.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání v chemickém inženýrství, fyzikální chemii, organické technologii;
  • ochota experimentovat a učit se nové věci;
  • schopnost týmové práce.
Školitel:
doc. Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc.
+420 220 390 204
izak@icpf.cas.cz

Obor: Analytická a fyzikální chemie, Chemické a procesní inženýrství, Chemie a chemické technologie

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.