Na všechna témata

Syntéza glykomimetických organometalických inhibitorů galektinů

Galektiny jsou podskupinou lektinů (proteiny vážící sacharidy, odlišné od enzymů a protilátek) vyznačující se afinitou k některým galaktosidům a sekvenční homologií. Nekovalentní interakce oligosacharidů s galektiny se podílejí na mnoha základních biologických procesech. Inhibice těchto interakcí syntetickými analogy sacharidů (glykomimetiky) má zásadní význam jak při studiu galektinů, tak i ve vývoji nových léčiv. Hlavním cílem tohoto projektu doktorského studia je syntéza a evaluace hybridních glykomimetických inhibitorů galektinů založených na kombinaci sacharidových a organometalických strukturních motivů. Zavedením organometalické komponenty do molekuly glykomimetického inhibitoru lze nejen dosáhnout vyšší afinity a selektivity inhibice, nýbrž i usnadnit studium interakce s galektiny pomocí elektrochemických metod. 

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru chemie.
  • Ochota osvojit si a aplikovat pokročilé postupy organické syntézy.

Literatura:  Johannes, L.; Jacob, R.; Leffler, H. J. Cell Sci. 2018, 131 (9): jcs208884.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.