Na všechna témata

Syntéza mono- a multivalentních inhibitorů tandemových galektinů

Galektiny jsou podskupina lektinů (proteinů vážící sacharidy, odlišných od enzymů a protilátek) vyznačující se afinitou k některým galaktosidům a sekvenční homologií.  Tzv. tandemové galektiny obsahují ve své molekule dvě příbuzné, ale neidentické vazebné domény s částečně odlišnými substrátovými preferencemi. Jejich inhibice syntetickými analogy sacharidů (glykomimetiky) má zásadní význam jak pro základní výzkum, tak i ve vývoji nových léčiv. Navázáním specifických monovalentních inhibitorů jednotlivých vazebných domén na vhodný nosič vznikne multivalentní inhibitor, kterým lze při vhodné topologii inhibovat obě domény kompletního tandemového galektinu současně a s vysokou efektivitou. Hlavním cílem tohoto projektu doktorského studia je syntéza a evaluace glykomimetických inhibitorů jednotlivých domén a ověření hypotézy, že vhodným prostorovým uspořádáním těchto inhibitorů na nosiči lze připravit vysoce účinné inhibitory tandemových galektinů díky multivalentnímu efektu.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání (Ing., Mgr.) v oboru chemie.
  • Ochota osvojit si a aplikovat pokročilé postupy organické syntézy.

Literatura:  Bertuzzi, S. et al. Front. Chem. 2020, 8 (593), DOI: 10.3389/fchem.2020.00593.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.