Na všechny aktuality

ÚCHP získal projekty v GAČR

Získali jsme celkem čtyři projekty v programu GAČR (Standardní projekty), a to 2x jako hlavní příjemce a 2x jako spolupříjemce.

1) Pokročilé tenkovrstvé fotokatalyzátory na bázi grafitického karbon nitridu (23-06843S, P106), řešitelem je Doc. Dr. Ing. Petr Klusoň z Výzkumné skupiny mikroreaktorů, prvním spoluřešitelem je Doc. RNDr. Tomáš Homola, Ph.D. z PřF MU v Brně, a druhým spoluřešitelem je Ing. Petr Dzik, Ph.D. z FCH VUT v Brně. Cílem projektu je navrhnout, syntetizovat, charakterizovat a prakticky otestovat nový supramolekulární materiál citlivý na světlo g-C3N4 ve formě tenkých vrstev a povlaků připravených metodou materiálového tisku a upravit jeho funkčnost racionálním využitím nízkoteplotního plazmatu.

2) Studium interakcí galektinů s glykany pomocí fluoroglykomimetik (23-05146S, P207), řešitelem je Mgr. Jindřich Karban, Ph.D. z Výzkumné skupiny bioorganické chemie a biomateriálů, a spoluřešitelkou je Dr. rer. nat. Viktoria Heine, Ph.D. z Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. Cíle tohoto projektu jsou chemická a chemoenzymatická syntéza mono- a multivalentních fluoroglykomimetických galektinových ligandů a jejich využití ke studiu interakcí s galektiny různými biochemickými a NMR metodami a pro vývoj vysoce afinitních a selektivních inhibitorů.

3) Modulární přístup k chirálním membránám pro rozšiřitelnou enantioseparaci racemických léčiv (23-06152S, P106), spoluřešitelem je Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. z Výzkumné skupiny membránových separací, a řešitelem je Ing. Michal Kohout, Ph.D. z FCHT VŠCHT v Praze. Projekt je zaměřen na vývoj modulárního přístupu k přípravě chirálních membrán nesoucích různé chirální selektory určené k chirálnímu rozdělení libovolných racemických směsí se speciálním důrazem na chirální separaci farmaceuticky významných sloučenin.

4) Vývoj (spektro)elektroanalytických metod detekce interakce galektinů s nově syntetizovanými inhibitory – potenciálními protinádorovými léčivy (23-06115S, P206), spoluřešitelem je Mgr. Jindřich Karban, Ph.D. z Výzkumné skupiny bioorganické chemie a biomateriálů, a řešitelem je RNDr. Aleš Daňhel Ph.D. z Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně. Cíle projektů jsou syntéza nových organokovových ligandů galektinů využívající elektroaktivní areny ferrocenu a ruthenia, vývoj spektro-elektrochemických metod pro charakterizace ligandů a pro studium interakci galektinů s ligandy, a výběr ligandů jako potenciálních inhibitorů galektinů.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.