Hodnocení koncepčních nástrojů v ochraně ovzduší na základě identifikace zdrojů znečištění

Hodnocení koncepčních nástrojů v ochraně ovzduší na základě identifikace zdrojů znečištěníVzhledem k tomu, že řádná identifikace zdrojů atmosférického aerosolu je nezbytná pro kvalifikované rozhodování při řízení kvality ovzduší, patří práce řešící tuto problematiku k cenným, přímo aplikovatelným výsledkům OCHFA. Konkrétně se jedná o studii Porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici ve střední Evropě mezi lety 1993/1994/1995 a 2009/2010: Vliv legislativních opatření a ekonomické transformace na kvalitu ovzduší. V této práci jsou prezentována data chemického složení velikostní frakce aerosolu PM2.5 z první poloviny 90. let v porovnání s analogickými daty z konce první dekády milénia. Porovnání těchto dvou souborů dat je základem k hodnocení účinku legislativních opatření a ekonomické transformace na kvalitu ovzduší v České republice. Ukázalo se, že průmyslové zdroje regionálního původu spalující uhlí/olej/ropu/naftu v 90. letech byly nahrazeny lokálními topeništi spalujícími uhlí/biomasu. Klesající trend koncentrací prvků v PM2.5 a podíl zdrojů na PM2.5 v průběhu 15 let potvrdil pozitivní dopad legislativních regulací především u velkých a středních stacionárních zdrojů, je ale zároveň vedlejším produktem proběhlé ekonomické transformace v České republice.

  • Pokorná P., Schwarz J., Krejci K., Swietlicki E., Havránek V., Ždímal V., Comparison of PM2.5 chemical composition and sources at a rural background site in Central Europe between the years 1993/1994/1995 and 2009/2010, Environ. Pollut. 241, 841-851, 2018. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.