Karbosilanové glykodendritické sloučeniny pro bioaplikace

Struktury na bázi karbosilanů vykazují příznivé vlastnosti z hlediska biomedicínsky orientovaného výzkumu, mj. velkou flexibilitu a stabilitu a nízkou cytotoxicitu. Připravujeme dendritické platformy s rozmanitou architekturou, kde větvícím bodem je křemík. Takto získané knihovny materiálů s dobře definovanou strukturou jsou pak dále systematicky studovány v různých směrech. Dendrimery funkcionalizované galaktosovými a glukosovými jednotkami byly využity jako vysoce biokompatibilní systémy dopravy léčiv pro chemoterapeutikum doxorubicin, přičemž vykazovaly vysokou nosnost, pH-dependentní uvolňování léčiva a jeho přednostní internalizaci v nádorových buňkách. Modifikovaný test na rybích embryích Dania pruhovaného (FET, Danio rerio) ukázal, že vývojová toxicita glukosových dendrimerů studovaná in vivo se liší o dva až tři řády od in vitro stanovené cytotoxicity. Nedávno připravené dendrimery modifikované laktosou s triazolovým kruhem v anomerní poloze vykazují selektivní afinitu vůči sacharidy vážícímu proteinu galektinu-9 a výrazný pozitivní dendritický efekt ve srovnání s monovalentní laktosou. Pro účely genové terapie jsme navrhli kationtové laktosou funkcionalizované dendrimery nesoucí až 32 nabitých skupin na periferii. Kromě výjimečné biokompatibily se tyto látky vyznačují schopností tvořit stabilní komplexy s siRNA. Modulární syntetický přístup nám umožňuje racionální design konjugátů a připojení různorodých funkčních, diagnostických a bioaktivních struktur podle potřeby (fluorescentní značky, reaktivní skupiny, krátké proteiny aj.)

  • M. Müllerová, D. Maciel, N. Nunes, D. Wrobel, M. Stofik, L. Červenková Šťastná, A. Krupková, P. Cuřínová, K. Nováková, M. Božík, M. Malý, J. Malý, J. Rodrigues, T. Strašák:  Biomacromolecules 23(1), 276–290, 2022. DOI
  • A. Edr, D. Wrobel, A. Krupková, L. Červenková Šťastná, P. Cuřínová, A. Novák, J. Malý, J. Kalasová, J. Malý, M. Malý, T. Strašák: Int. J. Mol. Sci. 23(4), 2114, 2022. DOI
  • D. Wrobel, M. Müllerová, T. Strašák, K. Růžička, M. Fulem, R. Kubíková, M. Bryszewska, B. Klajnert-Maculewicz, J. Malý: Int. J. Pharm. 579, 119138, 2020. DOI
  • M. Liegertová, D. Wrobel, R. Herma, M. Müllerová, L. Červenková Šťastná, P. Cuřínová, T. Strašák, M. Malý, J. Čermák, J. Smejkal, M. Štofik, J. Malý: Nanotoxicology 12(8), 797–818, 2018. DOI
  • Müllerová, M., Hovorková, M., Závodná, T., Červenková Šťastná, L., Krupková, L., Hamala, V., Nováková, K., Topinka, J., Bojarová, P., Strašák, T., Lactose-Functionalized Carbosilane Glycodendrimers Are Highly Potent Multivalent Ligands for Galectin-9 Binding: Increased Glycan Affinity to Galectins Correlates with Aggregation Behavior. Biomacromolecules 2023, 24 (11), 4705–4717. DOI: 10.1021/acs.biomac.3c00426
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.