Katalyzátory Guerbetovy reakce

  • Vysokopovrchové katalyzátory na bázi MgO, Ni/MgO a Co/MgO
  • Katalyzátory s optimalizovanou mikrostrukturou pro Guerbetovu kondenzaci primárních alkoholů (bioethanolu a biobutanolu) za vzniku směsi kapalných paliv (alkanů, alkenů) a vyšších alkoholů s důrazem na vysokou selektivitu

 

Schéma Guerbetovy reakce
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.