Odstraňování CO2 a SO2 ze spalin a průmyslových odpadních plynů

V nedávné době jsme publikovali přehledový článek možnostech membránových separací při zachycování CO2 v spalovacích procesech a identifkovali jsme potenciál membránové technologie a související vědecké výzvy, jako je stárnutí polymerů vlivem prostředí a citlivost na minoritní sloučeniny (SO2, NOx, vlhkost). Experimentálně jsme zkoumáme různé složení membrán a procení konfigurace, abychom dosáhli účinné separace plynů CO2 i SO2. Věnovali jsme se experimentálně například separačním a transportním vlastnostem u membrán obsahující iontové kapaliny nebo vodou zbotnalým kompozitním membránám. Dále jsme testovali ultrapermeabilní membrány na bázi polymerů s vnitřní mikroporozitou pro odstraňování SO2 a CO2 v komplexních směsích plynů simulující průmyslové podmínky. Rovněž jsme v přehledovém článku zhodnotili membránové technologie z hlediska jejich potenciálu u chemických transformací kombinující separační a katalytické procesy.

Výkonnostní diagram pro separace CO2/N2 pro membránu PIM-TMN-Trip různého stáří a zpracování. SEM tenkovrstvé kompozitní membrány použité pro studii s vodou zbotnalou membránou. Výkonnostní diagram pro membránové moduly testované pro čištění spalin ve velkých zařízeních

  • Pasichnyk M., Stanovsky P., Polezhaev P., Zach B., Syc M., Bobák M., Jansen J.C., Pribyl M., Bara J.E., Friess K., Havlica J., Gin D.L., Noble R.D., Izák P.: Membrane technology for challenging separations: Removal of CO2, SO2 and NOx from flue and waste gases. Sep. Purif. Technol. 323(15 Oct), 124436, 2023. DOI
  • Klepic M., Jansen J.C., Fuoco A., Esposito E., Izak P., Petrusova Z., Vankelecom I.F.J., Randova A., Fila V., Lanc M., Friess K.: Gas separation performance of carbon dioxide-selective poly(vinyl alcohol)-ionic liquid blend membranes: The effect of temperature, feed pressure and humidity. Sep. Purif. Technol. 270(1 Sep), 118812 2021. DOI
  • Stanovsky P., Zitkova A., Karaszova M., Syc M., Jansen J.C., Gandara B.C., McKeown N., Izak P.: Flue gas purification with membranes based on the polymer of intrinsic microporosity PIM-TMN-Trip. Sep. Purif. Technol. 242(1 Jul), 116814, 2020. DOI
  • Karaszova M., Zach B., Petrusova Z., Cervenka V., Bobak M., Syc M., Izak P.: Post-combustion carbon capture by membrane separation, Review. Sep. Purif. Technol. 238(1 May), 116448, 2020. DOI
  • Klepic M., Fuoco A., Monteleone M., Esposito E., Friess K., Petrusova Z., Izak P., Jansen J.C.: Tailoring the Thermal and Mechanical Properties of PolyActive Poly(Ether-Ester) Multiblock Copolymers Via Blending with CO2-Phylic Ionic Liquid. Polymers 12(4), 890, 2020. DOI
  • Klepic M., Setnickova K., Lanc M., Zak M., Izak P., Dendisova M., Fuoco A., Jansen J.C., Friess K.: Permeation and sorption properties of CO2-selective blend membranes based on polyvinyl alcohol (PVA) and 1-ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide ([EMIM] [DCA]) ionic liquid for effective CO2/H2 separation. J. Membr. Sci. 597(1 Mar), 117623, 2020. DOI
  • Žitková A., Kárászová M., Stanovský P., Vejražka J., Izák P.: Application of Water‐Swollen Thin‐Film Composite Membrane in Flue Gas Purification. Chem. Eng. Technol. 42(6), 1304-1309, 2019. DOI
  • Izak P., Bobbink F.D., Hulla M., Klepic M., Friess K., Hovorka S., Dyson P.J.: Catalytic Ionic-Liquid Membranes: The Convergence of Ionic-Liquid Catalysis and Ionic-Liquid Membrane Separation Technologies. ChemPlusChem 83(1), 7-18, 2018. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.