Příprava nových derivátů fenacenů

Fenaceny jsou známé jako stabilní sloučeniny s odolností vůči kyslíku a světlu, díky čemuž jsou tyto planární π-konjugované sloučeniny vhodné pro použití jako funkční materiály v mnoha aplikacích. Zavedení atomů dusíku do fenacenového skeletu vede k vytvoření dipólového momentu, který se odráží v modifikovaných fyzikálně-chemických vlastnostech ve srovnání s jejich karbo-analogy. Nedávno byla úspěšně vyvinuta syntéza aza[n]fenacenů (n = 4 – 6) využívající fotocyklodehydrochlorační reakci výchozích 2-chlor-N-aryl-1-naftamidů. Také byly syntetizovány nové N,N-didodecyl-3,10-diazapiceniové soli s bromidovými a hexafluorfosfátovými protiionty jako exfoliant, stabilizátor a p-dopant pro exfoliovaný grafen.

 

  • 3,10-Diazapicene as p-Doping of Graphene. Chem. Sci. 8, 3494-3499, 2017. DOI
  • Azaphenacenes by Oxidative Photocyclization of Aromatic Schiff Bases. Int. J. Mol. Sci. 21, 5868, 2020. DOI
  • Aza[n]phenacenes (n = 4-6) via Photocyclodehydrochlorination. J. Org. Chem. 86(19), 13252–13264, 2021. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.