Sorbenty a fotokatalyzátory pro odstraňování polutantů z vod

  • uhlíkaté sorbenty a fotokatalyzátory pro odstraňování kontaminantů z vod (farmaka, pesticidy či enokrinní disruptory)
  • sorpční kapacita sorbentů připravených z obnovitelných zdrojů (biomasa) srovnatelná s komerčními sorbenty

Porovnání konverze ve fotomikroreaktoru a vsádkovém reaktoru při fotodegradaci polutantů
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.