Na všechny články

Vědecké pracoviště v oblacích

Lenka Suchánková z Výzkumné skupiny chemie a fyziky aerosolů hovořila o své práci v rozhovoru pro zpravodajský server Novinky.cz, který vyšel 14. února. Mimo to o její práci psal i časopis Masarykovy univerzity, Magazín M.

Hovořila o vědeckém pracovišti, které se nachází 250 metrů nad zemí, tedy o atmosférickém stožáru v Košeticích u Pelhřimova. Ve střední Evropě bychom marně hledali vyšší stavbu určenou výlučně pro vědecké účely. Cestu na vědecké stanoviště ve výšce 230 metrů sice usnadňuje výtah, ale pořád zdolání takřka čtvrtkilometrové výšky vyžaduje asi 20 minut. Lenka Suchánková jezdí nahoru pravidelně, aby zde zkontrolovala, zkalibrovala a servisovala instalované přístroje a čidla, a také aby z nich sesbírala potřebná data. Především zkoumá fyzikální a chemické vlastnosti atmosférických aerosolů – malých částic rozptýlených ve vzduchu, které ovlivňují lidské zdraví, klima a dohlednost. Atmosférická stanice Košetice kromě toho měří koncentrace skleníkových plynů, rtuti, jiných znečisťujících látek v atmosféře a meteorologické parametry. Přístroje se nacházejí jak na zemi, tak v různých výškách stožáru, aby vědci mohli získávat cenná data o vertikální distribuci měřených parametrů, o jejich dálkovém transportu, zdrojích a kvalitě ovzduší.

Lenka Suchánková pracuje na své disertační práci u nás na ústavu ve Výzkumné skupině chemie a fyziky aerosolů pod vedením Dr. Vladimíra Ždímala. Kromě práce na našem ústavu má úvazek i na Ústavu výzkumu globální změny pod vedením prof. Ivana Holoubka a k doktorandskému studiu je zapsána na Masarykově univerzitě v Brně.

Obr. 1: Dvojitá duha zachycená ve výšce 230 m na atmosférickém stožáru

 

Obr. 2: Pohled z výzkumné laboratoře instalované ve výšce 230 m na atmosférickém stožáru

 

Obr. 3: Fotografie atmosférického stožáru zachycená dronem
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.