Na všechny články

Workshop pro rodiče s dětmi

V sobotu 27. května 2023 u nás na ústavu proběhl workshop pro rodiče s dětmi v rámci Strategie AV21. Bylo možné si prohlédnout dvě naše pracoviště (Výzkumnou skupinu řasové a mikrobiální biotechnologie a Výzkumnou skupinu vícefázových reaktorů). Na programu byly tři stanoviště, kde si návštěvníci řadu experimentů mohli i sami vyzkoušet.

 

Na prvním stanovišti se dozvěděli, jak se v laboratoři pěstují řasy a sinice a mohli se podívat na fotobioreaktory. Řasy a sinice mohli studovat pod mikroskopem a zkusili si vybraný druh řasy vysít na živné médium. Nakonec byla na řadě ochutnávka spiruliny – tato jedlá sinice by mohla posloužit jako poměrně snadno pěstovaný zdroj bílkovin pro výživu člověka.

Na druhém stanovišti se děti dozvěděli, proč jsou pro nás důležité bubliny a pěna. Na programu byly dva jednoduché experimenty, kde si děti pomocí bublin vytvořily pěnu. V jednom případě bubliny samovolně unikly a vznikající pěna se rychle rozpadala. V druhém případě byla pěna stabilizovaná přídavkem surfaktantu, čímž vznikla jakási sopka. Dále si děti vyzkoušely obarvit kapalinu v reaktoru a měřily, jak bubliny ovlivňují míchaní kapaliny.

Na posledním stanovišti se návštěvníci dozvěděli, proč větší kousky v sypké směsi (například velké ořechy ve směsi müsli) skončí po důkladném protřepání nahoře a jak by (ne)fungovaly přesýpací hodiny naplněné vodou namísto sypkým pískem. V neposlední řadě si děti názorně vyzkoušely, co se stane při zemětřesení s budovami, kanály nebo automobily. Viděli, že písek se chová jako voda a vše, co je těžké klesá ke dnu a co je lehké stoupá vzhůru.

 

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.