Na všechny události

Aerosolová škola zaměřená na Základy a metody odběru vzorků aerosolu a fyzikální a chemická aerosolová měření

16. dubna 2023 - 22. 4. 2023
Ing. Jakub Ondráček, Ph.D.
Národní Atmosférická observatoř Košetice

Kurz poskytuje základní znalosti v oblasti vzorkování a úpravy aerosolů a také metod in-situ měření fyzikálních a chemických veličin aerosolu, pokrývajících všechny proměnné in-situ aerosolu ACTRIS. Dále je součástí kurzu návštěva Národní atmosférické observatoře Košetice a praktický výcvik pro několik aerosolových přístrojů. Kurz bude probíhat prezenčně na Národní atmosférické observatoři Košetice v České republice. Interaktivní přednášky budou probíhat od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00. Po večeři bude čas na setkání při volnočasových aktivitách nebo na besedy s lektory. Všichni účastníci obdrží certifikát za účast.

Více informací naleznete v přiloženém letáku a v odkazu.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.