Na všechny aktuality

Česko-francouzská výzkumná spolupráce

Vědci z Ústavu chemických procesů AV ČR (ÚCHP) navázali v rámci mobilitního projektu Barrande česko-francouzskou výzkumnou spolupráci s kolegy z IMT Lille Douai. 

V rámci projektu s názvem Hygroskopicita atmosférického aerosolu (id: 8J21FR025) probíhá aktuálně první návštěva francouzských kolegů v aerosolové laboratoři na ÚCHP za účelem provedení laboratorních experimentů zabývající se hygroskopickými vlastnostmi aerosolových částic vznikajících při ozonolýze terpenů nebo cyklohexenu. Hygroskopicita částic je v atmosféře spojena např. s tvorbou oblačnosti, a tedy i vlivem na klima. Experimenty jsou prováděny v teflonové reakční komoře a monitorovány rozsáhlou sadou měřicích přístrojů, které poskytly obě spolupracující strany.

Projekt kombinuje odborné znalosti vědců ÚCHP AV ČR a IMT Lille Douai za využití nejmodernějších měřicích technik pro výzkum aerosolů a plynné fáze. Hlavní výstupem projektu bude rozšíření znalostí o tom, jaký vliv na hygroskopicitu aerosolů mají v atmosféře biogenní nebo antropogenní látky, shrnuté v odborné publikaci. 

Foto Petr Vodička: Experimentální laboratoř v ÚCHP s francouzskými kolegy v pozadí.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.