Na všechny události

Den otevřených dveří – Košetice

21. května 2022 9:00-14:00
Košetice

Ústav chemických procesů AV ČR (ÚCHP),  Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Ústav výzkumu globální změny AV ČR (ÚVGZ) a Centrum výzkumu toxických látek v environmentálním prostředí na Masarykově univerzitě (RECETOX, MU) pořádají den otevřených dveří na české Národní atmosférické observatoři Košetice 21. května 2022 od 9:00 do 14:00. Prohlídky probíhají v hodinových intervalech (9:10, 10:10, 11:10, 12:10 a 13:10). Pracovní tým Národní atmosférické observatoře Košetice představí meteorologická měření a pozorování, monitorování kvality ovzduší a aktivity v rámci výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, ve kterém Oddělení chemie a fyziky aerosolů představí měření atmosférických aerosolů.

Obr. 1: Národní atmosférická observatoř Košetice – plán prohlídky. Projekt velké výzkumné infrastruktury ACTRIS – účast České republiky. Foto: Národní atmosférická observatoř Košetice.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.