Na všechny události

Laboratoř analytické chemie: Současné možnosti

1. listopadu 2023 13 h
Ing. Jana Bernášková, Ph.D.
Velká zasedací místnost ÚCHP

Laboratoř analytické chemie funguje v nové podobě na Ústavu chemických procesů od ledna 2023. Přeměna z vědeckého na servisní pracoviště přinesla některé změny. Laboratoř avšak nadále pokračuje s podporou vědeckých skupin Ústavu při řešení jejich výzkumných projektů. Naše přístrojové vybavení nám umožňuje poskytovat služby v těchto hlavních oblastech – NMR spektroskopie, separační techniky a spektrometrické metody (HPLC-HRMS, GC-MS, GC-FID) a atomová emisní spektrometrie (MP-AES). Zaměřujeme se zejména na vývoj metod pro charakterizaci, identifikaci a kvantifikaci organických látek. V oblasti prvkové analýzy se specializujeme na stanovení kovových prvků, včetně těžkých kovů a kovů vzácných zemin. V krátké přednášce podrobněji představíme naše přístrojové vybavení a možnosti jeho využití.

Přednáška

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.