Na všechny aktuality

Medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách získal Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.

Dne 14. září 2022 obdržel Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. čestnou oborovou medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách od předsedkyně Akademie věd ČR Prof. Evy Zažímalové. Slavnostní předávání medailí AV ČR proběhlo v jejím sídle v Praze na Národní 3.

Prof. Jiří Hanika je absolventem VŠCHT v Praze, kde dlouha léta působil na Katedře organické technologie Fakulty chemické technologie. V roce 2004 byl zvolen ředitelem ÚCHP a v této funkci setrval až do roku 2012. 

Pro práci Prof. Jiřího Haniky ve sféře chemického reaktorového inženýrství, heterogenní katalýzy, organických technologií a petrochemie a farmaceutického inženýrství je typické napojení na průmysl. V poděkování neopomenul Prof. Jiří Hanika zmínit odkaz vědce, jehož jméno medaile nese. „Na Nobelovu cenu Jaroslava Heyrovského nominovali osmnáctkrát – a rovnou ve třech různých vědních oblastech, což jen dokazuje ohromnou šíři jeho záběru. Je mi proto ctí, že přebírám medaili s jeho jménem.“
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.