Na všechny články

Nový článek o mikroplastech vyšel v dubnovém Vesmíru

Mikroplasty jsou všude. Dokonce i v pitné vodě, ať už balené, nebo kohoutkové. Dobrá zpráva je, že už přicházíme na to, jak se jich zbavit.“ Takto začíná článek Dr. Olgy Šolcové z našeho ústavu a Dr. Wimmerové z České zemědělské univerzity v Praze, který vyšel v dubnovém čísle časopisu Vesmír.

Mikroplasty představují celosvětový problém a nacházejí se mimo jiné i v pitné vodě. Přestože příprava pitné vody zahrnuje celou řadu čistících kroků, mikroplasty během nich odstraněny nejsou. Zachycení mikroplastů různými metodami během přípravy pitné vody bylo testováno v laboratorních podmínkách, ale širšího praktického uplatnění žádný z prokotolů zatím nedosáhl.

Naopak jako vhodné se jeví odstranění mikroplastů v čistírně odpadních vod. Levným a jednoduchým způsobem je záchyt mikroplastů na vhodných sorbentech. Kritérii pro výběr vhodného sorbentu je především nízká cena a vysoká účinnost, které byly splněny různými jíly, odpady ze zemědělství a lesnictví nebo biouhlem připraveným z odpadních produktů. Tým Dr. Šolcové z našeho ústavu společně s výzkumníky z České zemědělské univerzity v Praze se na vývoji technologie k odstranění mikroplastů z vody podílí. V rámci projektu MPO FV40126 byly společně s hlavním řešitelem Dekontou, a. s. a Pražskými vodovody a kanalizacemi, a. s. testovány kolony obsahující bentonit. Tento sorbent představuje přírodní horninu s vysokým obsahem jílovitých minerálů. Použitá kolona odstraňovala asi 93 % mikroplastů. Nejčastěji zastoupeným byl polyethylen, který představuje celosvětově nejpoužívanější polymer.

Obr.1: Silikon odebraný z řeky Bečvy. Foto: Martin Lexa

 

Obr.2: Pravděpodobně silonové rybářské vlasce vylovené z řeky Jizery. Foto: Martin Lexa

 

Zdroj: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2023/cislo-4/jak-vychytat-mikroplasty.html

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.