Další oblasti výzkumu:

  • Syntéza nanočástic a jejich vliv na zdraví
  • Nukleační jevy
  • Přenos tepla a hmoty v aerosolech
  • Měření termofyzikálních vlastností čistých látek a směsí (tepelná kapacita, hustota a rychlost zvuku kapalin)
  • Pokročilá analýza dat pomocí metod matematické gnostiky
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.