Design, syntéza a studium polycyklických aromatických sloučenin

[n]Heliceny a [n]fenaceny, polycyklické aromatické látky odvozené od struktury 2D-grafenu, vykazují polovodivé charakteristiky. Obě zmíněné skupiny látek jsou tvořeny ortho-kondenzovanými benzenovými jadry; avšak zatímco u [n]helicenů jde o šroubovicové uspořádání vedoucí ke vzniku neplanárních chirálních struktur (šroubovic, helixů), aromatická jádra [n]fenacenů jsou uspořádána do tzv. „cik-cak“ konfigurace a výsledné molekuly mají lineární tvar. Naše skupina se zabývá designem, syntézou a studiem aplikačního potenciálu v oblasti optoelektroniky a senzingu.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.