Design, syntéza a testování nových receptorů

V rámci tohoto tématu jsou pro selektivní komplexaci aniontů nebo chirální rozpoznání navrhovány a následně i syntetizovány nové receptory. Vlastnosti připravených receptorů jsou poté testovány s ohledem na efektivitu a selektivitu komplexace. Získané poznatky zpětně slouží jako vodítko pro další optimalizaci designu struktury receptorů. Ukotvením finálních receptorů na nosné molekuly či povrchy lze připravit funkční materiály pro detekci nebo separaci daných molekul.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.